ലാലേട്ടന്‍ ആരാധകര്‍ക്ക് ആഘോഷിക്കാനുള്ള അടുത്ത ഐറ്റം..!! സുവർണ്ണ പുരുഷന്‍റെ ട്രൈയിലര്‍ പുറത്തിറങ്ങി..!!

ലാലേട്ടന്‍ ആരാധകര്‍ക്ക് ആഘോഷിക്കാനുള്ള അടുത്ത ഐറ്റം..!! സുവർണ്ണ പുരുഷന്‍റെ ട്രൈയിലര്‍ പുറത്തിറങ്ങി..!!

April 14, 2018 0 By admin

മോഹൻലാൽ ആരാധകരുടെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രം സുവർണ്ണ പുരുഷന്‍റെ ട്രൈയിലര്‍ പുറത്തിറങ്ങി.