കിടിലൻ ലുക്കിൽ  ലാലേട്ടൻ .. ‘മൈജി’ യുടെ  അഡാർ പ്രോമോ  സോങ്ങ് ..!!

കിടിലൻ ലുക്കിൽ ലാലേട്ടൻ .. ‘മൈജി’ യുടെ അഡാർ പ്രോമോ സോങ്ങ് ..!!

March 28, 2018 0 By admin

‘മൈജി ‘ പാലക്കാട് ഷോ റൂമിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയ കിടിലൻ പ്രോമോ .. കിടിലൻ ലൂക്കിൽ മോഹൻലാൽ .