ആവേശമായി ലാലേട്ടനെത്തി..!! ആര്‍ത്തിരമ്പി ആരാധകര്‍..!! മൈജി ഒഫീഷ്യല്‍ വീഡിയോ കാണാം..!!

ആവേശമായി ലാലേട്ടനെത്തി..!! ആര്‍ത്തിരമ്പി ആരാധകര്‍..!! മൈജി ഒഫീഷ്യല്‍ വീഡിയോ കാണാം..!!

April 11, 2018 0 By admin

അക്ഷരാര്‍ത്തത്തില്‍ പാലക്കാട്‌ നടുങ്ങി. ജനസാഗരത്തിനു നടുവിലേക്ക് ലാലേട്ടന്‍ വന്നെത്തി. മൈജിയുടെ പാലക്കാട്‌ ഷോറൂം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായി. മൈജിയുടെ ഒഫീഷ്യല്‍ വീഡിയോ കാണാം..!!