ജിമിക്കി കമ്മല്‍ പാട്ടിനു സ്റ്റേജില്‍ ചുവടുവച്ച്‌ ലാലേട്ടന്‍..! വീഡിയോ കാണാം..!!

ജിമിക്കി കമ്മല്‍ പാട്ടിനു സ്റ്റേജില്‍ ചുവടുവച്ച്‌ ലാലേട്ടന്‍..! വീഡിയോ കാണാം..!!

February 24, 2018 0 By admin

മസ്ക്കറ്റില്‍ നടന്ന വിസ്മയ സന്ധ്യ പ്രോഗാമിയിൽ ജിമിക്കി കമ്മൽ സോങ്ങിന് ലാലേട്ടൻ ചുവടു വെച്ചപ്പോൾ.