‘അമ്മ മഴവില്ല്’ മെഗാഷോ പ്രൊമൊ വീഡിയോ പുറത്തിറങ്ങി.! സംപ്രേക്ഷണം ഉടൻ.!

‘അമ്മ മഴവില്ല്’ മെഗാഷോ പ്രൊമൊ വീഡിയോ പുറത്തിറങ്ങി.! സംപ്രേക്ഷണം ഉടൻ.!

May 11, 2018 0 By admin

മലയാളത്തിന്റെ താരസംഘടനയായ അമ്മയുടെ മെഗാഷോ അമ്മ മഴവില്ല് ഉടൻ തന്നെ മഴവിൽ മനോരമ ചാനലിൽ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യും. ഇതിന്റെ പ്രൊമോ ടീസർ പുറത്തിറങ്ങി.