മെ ഷായർ തോ നഹി.. വേദിയെ സംഗീത വലയത്തിലാക്കി ലാലേട്ടൻ, അമ്മ മഴവില്ല് പുതിയ പ്രോമോ വീഡിയോ..!!

മെ ഷായർ തോ നഹി.. വേദിയെ സംഗീത വലയത്തിലാക്കി ലാലേട്ടൻ, അമ്മ മഴവില്ല് പുതിയ പ്രോമോ വീഡിയോ..!!

May 17, 2018 0 By admin

താര സംഘടനയായ അമ്മയുടെ സ്റ്റേജ് ഷോ അമ്മ മഴവില്ലിന്റെ പുതിയ പ്രോമോ വീഡിയോ പുറത്തിറങ്ങി. ലാലേട്ടന്റെ ഗാനവുമായാണ് വീഡിയോ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്.