ആദിയുടെ 25ആം ദിവസം വിജയാഘോഷം യുവതാരം ഉണ്ണിമുകുന്ദനൊപ്പം..!!

ആദിയുടെ 25ആം ദിവസം വിജയാഘോഷം യുവതാരം ഉണ്ണിമുകുന്ദനൊപ്പം..!!

February 19, 2018 0 By admin

പ്രണവ് മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ ആദ്യ ചിത്രം ആദിയുടെ 25ആം ദിവസം വിജയാഘോഷം യുവതാരം ഉണ്ണിമുകുന്ദനൊപ്പം GPMFWO കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നടത്തി..